Bakgrundshistoria för barfotaskor:
Bakgrunden till barfotaskor har sina rötter i forntiden då människor levde i nära anknytning till naturen. Under den tiden hade man ännu inte uppfunnit skor, och människor gick barfota på marken.
Med tiden utvecklades mänsklig civilisation och skor blev en nödvändighet för att skydda och pryda fötterna. Även om skorna erbjöd komfort och skydd, distanserade de samtidigt människor från kontakt med jorden.
Emellertid, i takt med samhällets framsteg och människors återupptäckt av naturen, uppstod en ny trend - en strävan efter att återvända till naturen. Människor längtade efter att på nytt känna jordens beröring och frihet, och de började fundera över hur man kunde kombinera barfotans frihet med moderna skor.
Det var mot denna bakgrund som en kreativ och äventyrlig skomakare bestämde sig för att utmana traditionen och skapa barfotaskor. Inspirerad av naturen och med hjälp av vetenskaplig teknik och innovativa material, designade skomakaren en lätt, flexibel och hudliknande sko som omfamnade foten.
Lanseringen av barfotaskorna orsakade en sensation. De blev det perfekta valet för de som ville återupprätta sin koppling till jorden. Oavsett om det var friluftsentusiaster, äventyrare eller de som bara sökte komfort i vardagen, upptäckte de att barfotaskorna erbjöd en helt ny upplevelse av frihet.
Idag har barfotaskor blivit symbolen för en livsstil. När man bär barfotaskor kan man känna värmen från jorden och uppleva friheten i varje steg. De är inte bara skor, utan representerar också en attityd av att återvända till naturen och utforska friheten.
Bakgrundshistorien för barfotaskor är en berättelse om längtan efter naturen och friheten. Den förkroppsligar människors önskan att återansluta sig till jorden samtidigt som den inspirerar till mod att följa drömmar och söka efter frihetens fotspår. Oavsett om det är under friluftsexpeditioner, dans eller i vardagen, förblir barfotaskor en oumbärlig följeslagare för de som söker frihet och komfort.

materiell ingrediens

När detta skrivs är våra barfotaskor gjorda av syntetfibrer, närmare bestämt 92% polyester och 8% spandex. Sulorna på våra barfotaskor är gjorda av termoplastiskt material (TPU). Tyvärr har naturfibrer ännu inte uppfyllt våra krav på passform och andra slitstarka egenskaper. Men vi forskar och arbetar outtröttligt på ytterligare lösningar.

När det gäller miljövänliga material är termoplastisk polyuretan (TPU) ett utmärkt val. TPU utmärker sig med sina enastående miljövänliga egenskaper inom olika branscher.
För det första är TPU ett återvinningsbart material som främjar resurshantering. Genom att återvinna och återbearbeta TPU kan vi minska efterfrågan på nya material, minska beroendet av begränsade resurser och minimera avfall. Denna cirkulära ekonomiska strategi bidrar till att bygga en hållbar framtid.
För det andra genererar tillverkningsprocessen för TPU relativt lite avfall och farliga ämnen. Jämfört med andra plastmaterial som polyvinylklorid (PVC) och polystyren (PS) används färre kemikalier under TPU-produktionen, och utsläppen är lägre. Denna låga utsläppsnivå hjälper till att minska miljöpåverkan och skydda våra ekosystem.
Dessutom har TPU enastående hållbarhet och styrka, vilket gör det till ett idealiskt alternativ till andra material. Produkter tillverkade av TPU har ofta en längre livslängd, vilket minskar resursförbrukningen och avfallsproduktionen. De tål tidens och användningens påfrestningar och spelar en nyckelroll i samhället där medvetenheten om miljön ständigt ökar.
Slutligen har TPU en relativt låg energiförbrukning. Under produktionsprocessen används endast en liten mängd energi för att värma upp råmaterialen och bearbeta dem till färdiga produkter. Detta bidrar till att minska behovet av energiresurser och ytterligare sänka miljöpåverkan.
Sammanfattningsvis är termoplastisk polyuretan (TPU) ett miljövänligt materialval. Dess återvinningsbarhet, låga avfallshantering, hållbarhet och låga energiförbrukning är egenskaper som spelar en viktig roll för en hållbar utveckling. Genom att välja TPU bidrar vi inte bara till att skydda vår miljö utan skapar också en mer hållbar framtid. Låt oss tillsammans välja TPU och bidra till vår jord!